Obavještavanje o novostima

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, 10 000 Zagreb, OIB 69540268192, obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podatka. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo radi:

  • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
  • osiguranja pružanja tražene usluge
  • obavještavanja o našim proizvodima i novostima na e-adresu
  • obavještavanja o događajima i predavanjima s područja zdravstava na e-adresu
  • obavještavanja o pogodnostima i akcijama na e- adresu

U trenutku dostavljanja Vaše e-adrese Vi pristajete da Vam se obratimo i ulazite na našu mailing listu; trenutak ulaska jest Vaš izričit pristanak na kontakt. Medis Adria d.o.o. drži se strogih pravila "no spam“. Zaštita privatnosti Vaših podataka trajna je, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste.Vašu e-adresu ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka jer je to protivno našim pravilima o privatnosti. Vaši podaci bit će proslijeđeni matičnom poduzeću Medis, d.o.o., Ljubljana isključivo u svrhu informatičke obrade.